Landsbygdskommuner har haft en positiv befolksningstillväxt under perioden 1995 till 2011. Om ni klickar på länken här så kan ni se hur graferna från Issuu via Jordbruksverkets sida tydligt visar att utvecklingen faktiskt är positiv. Detta kanske kommer som en överraskning för många men så är faktiskt fallet. Åre är den enda plats som defineras som gles landsbygd av kommunerna och skälen till detta kan ni läsa om på deras webbsida. Det förs ständig diskussioner i media om hur landsbygden är på väg att fasas ut men detta stämmer inte alls, datan visar något helt annat som ni själva märker!